Sunday, January 7, 2007

دو شایعه با هم

از ديروز بعد از ظهر خبرهائی درباره سلامت آيت الله خامنه ای در فضای جهان می چرخد. مثل هميشه ابتدا شايعه است و در مکالمات تلفنی عبور دارد بعد کم کم ستادهای خبری هم به فکر می افتند و متوسل به کسانی می شوند که به عنوان کارشناس مسائل ايران شناخته شده اند. از اين جا به بعد ديگر خبر در مدار حرفه ای گذر می کند. سئوال ها کمی جدی تر می شود و درست در اين نقطه راهی برای تائيد يا تکذيب خبر نيست، همه می کوشند زوايای تازه ای پيدا کنند که با رعايت صحت به موضوع بپردازند بدون آن که خطر کرده باشند. آن همه خبری که به طور رسمی از تهران تکذیب شده است. اما در حاشيه اش سئوال هائی نظير چه کسی نامزد جانشينی آقای خامنه ای می تواند بود. آيا جز آيت الله شاهرودی کسی هم واجد شرايط هست. اگر شورا تشکيل شود چه کسانی عضو شورا خواهند بود. نقش هاشمی رفسنجانی در اين ميان چقدرست.آيا مصباح يزدی هم نقشی در این ماجرا دارد.

در حال پاسخ گفتن به اين گونه سئوالاتیم، که ناگهان گزارش ساندی تايمز موضوع اصلی می شود و برای دومين بار در چند ساعت باز هم " ايران" گزارش اول است، اين گزارش هم مانند اولی مطمئن نیست و بر شايعات پايه دارد. روزنامه معتبر انگليسی که نويسندگانش عذی ماه نعیمی [آيا عذی همان مخفف عذراست و آيا نام فامیل نويسنده همين است؟]از نیویورک و سارا باکستر از واشنگتن معرفی شده اند ادعا کرده است که از نقشه اسرائيلی ها با خبر شده است درباره حمله به ايران و از همين رو گزارش هيجان انگيزی با عنوان "ماموريت ايران" با طرح ها و عکس هائی تهيه شده است. زمان گزارش درست فردای روزی است که رييس سازمان انرژی اتمی ايران از فرصت دیدار با سینماگران بهره گرفت و فاش کرد که 250 تن کیک زرد توليد شده که برای نگهداری آن بانکر [پناهگاه] هائی ساخته شده که در جهان نظير ندارد. گزارش هم می گوید که هدف اسرائيلی ها اول از همه همين کیک های زرد و انبار های مخفی است. و جريان غنی سازی اورانيوم.

به نظر می رسد پيش گوئی هائی مبنی بر اين که سال 2007 سال مهمی خواهد بود هم در سرنوشت خاورميانه، و هم ايران دارد کم کمک جلوه می کند، هنوز ده روزی از آغاز سال نگذشته و هنوز اروپائی ها از تعطیلاتی سال نو برنگشته.

<$I18NNumdeklab$>:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home