Monday, January 8, 2007

قورمه سبزی

این نقل نوشته های آدمی بدون بردن نام و ذکر ماخذ عادت بدی است که با گفتن این که "آخه ما کپی رایت نداریم" یا " در سایت ها که نقل شد دیگر آزادست تکرارش" و شبيه به اين ها درست نمی شود. در ماه های اخیر چند باری اتفاق افتاده که نوشته های مرا روزنامه ها نقل کرده اند و من بعد از مدتی متوجه شده ام که نوشته آشناست و چیزی به روی مبارک نیاورده ام. گاهی هم بچه ها خبر داده اند. اما امروز که دیدم سایت معتبر ايران امروز هم مقاله مرا با تیتری دیگر به نقل از سرمقاله صدای عدالت نقل کرده و فهمیدم که آن ها هم به نقل از ستون سرمقاله های خبرگزاری مهر چنین کرده اند، به نظرم رسيد توضیح بدهم و گله گی کنم از مسبب اصلی [البته در لینکی که می بينید دوستان لطف فرموده و اصلاح کرده اند]. البته هر کس که این کفریات را نقل می کند که مردمی بخوانند نیت خیر دارد و ما شکایتی نداریم. اما به نظرم رسید توضیحش لازم است به خصوص که صدای عدالت نشریه است که خودم مدت ها با آن کار کرده ام و لوگویش هم کار آتی خانم است و آقای صفائی فر هم از دوستان محترم است و البته که حق دارد هر کار دلش خواست بکند.

<$I18NNumdeklab$>:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home