Thursday, June 21, 2007

ریزش احمد اباد

احتمال ريزش قلعه احمدآباد, محل دفن دكتر محمد مصدق جدی است.این یک خبرست. خواستم این خبر را بخوانید، تا بعد سئوالی مطرح کنم. معمولا چنین است که از نداشتن یادمان هائی که یاد بزرگانمان را نگهدارد در رنجیم، کمبودی داریم و گاهی حرفش را هم می زنيم.

من خود دو سال پیش در نوشته ای نشان دادم که چرا پادشاهان قاجار بيش ترشان وصیت کردند که در کربلا دفن شوند. و نوشتم با آن ها که مزارشان در ایران بود مگر چه کردیم ، حتی وقتی سنگ قبری داشتند مانند ناصرالدین شاه که خود از آثار هنری بی نظیر بود. و بزرگان دیگرمان.آن جا سرنوشت سنگ قبرهای قوام السلطنه و امیرکبیر را نوشتم. و به غلط نوشتم چه خوب شد که محمدرضاشاه موافقت نکرد که جسد مصدق در ابن بابویه کنار شهدای سی تیر دفن شود که اگر شده بود به همان سرنوشت دچار می شد که دیگران. فکر می کردم حالا که مزار و یادمان وی در احمدآبادست مصون مانده، حالا با خبری که خوانده ام به نظر می رسد که هیچ عاملی نمی تواند جلو ما را برای تخریب بگیرد، مگر آنان که در پرلاشز و یا دیگر نقاط دنیا دفن اند، حتی جنازه رضاشاه هم اگر گذاشته بودند در همان قاهره دفن شود امروز این طور در به در نشده بود که معلوم نیست کجاست. دست کم مانند محمدرضاشاه جائی معلومی داشت.

باری اينان چه بخواهيم و چه نخواهیم تاريخ ما هستند، مگر آن که ما ایرانیان را ملتی بدون شناسنامه بشناسیم، معمولا آدم ها با قدرشناسی تاریخ ، خود را بزرگ می دارند ورنه آنان که رفته اند و خوش به دل و خبرشان نیست که بر سرزمین مالوفشان چه می گذرد.

برگردم به خبر. این همه بر سر دکتر مصدق دعوا می کنیم و برای هم شاخ و شانه می کشيم، آیا به راستی همت یاری رساندن به بازسازی قلعه احمد اباد در کل این هواداران نیست. اگر هست چرا منتظرید پس.

آری داستان جدی است و یادمان دکتر مصدق قهرمان ملی قرن بیستمی ایران دارد از میان می رود. باید گفت اگر همان چند یادمان که به همت فروغی ها و حکمت ها و داورها ساخته شده، در یک فرصت تاریخی، نبود، امروز از فردوسی و حافظ و سعدی و خیام هم گمانم نشان نبود.

<$I18NNumdeklab$>:

At June 22, 2007 at 6:41 AM , Anonymous Anonymous said...

گر ابر از این حدیث بنالد عجب مدار

 
At June 22, 2007 at 6:42 AM , Anonymous Anonymous said...

خانم ها اقایان من امروز عمل کردم به توصیه آقای بهنود. ایا می خواهید همینطور نیشنید

 
At June 23, 2007 at 4:04 AM , Anonymous Anonymous said...

ما آدم های زنده را توی گور می کنیم . بعد گورشان را خراب می کنیم .
اینکه قبر آدم مرده ای را مخروبه قبول کنیم حتی اگر مصدق همیشه زنده باشد . عجب نیست

 
At June 30, 2007 at 1:19 PM , Anonymous Anonymous said...

دکتر مصدق: « تنها گناه من و بزرگترين و بسيار بزرگ من اين اين است كه صنعت نفت ايران را ملي كرده ام .و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم ترين امپراطوري جهان را از اين مملكت برچيده ام و پنجه در پنجه ي مخوف ترين سازمانهاي استعماري و جاسوسي بين المللي در افكنده ام و به قيمت از بين رفتن خود و خانواده ام و به قيمت جان و عرض مالم ...»
شاملو: «من در کوچه پس کوچه های غربت در به درم. من تنها نیستم، غم یک سرزمین دوشادوش من است. غمی که در عشق ریشه دارد.»
بهنود: «این همه بر سر دکتر مصدق دعوا می کنیم ... آیا به راستی همت یاری رساندن به بازسازی قلعه احمد اباد در کل این هواداران نیست. اگر هست چرا منتظرید پس.»
خبر: «برای چهارمین بار سنگ قبر شاملو را شکستند»
بهنود: «اينان چه بخواهيم و چه نخواهیم تاريخ ما هستند، مگر آن که ما ایرانیان را ملتی بدون شناسنامه بشناسیم،»
شاملو: «... هر جا ویرانی ست، نشان از غیاب انسان است»
سوال: قلعه ی احمد آباد، محل دفن دکتر مصدف در حال ریزش است، سنگ قبر شاملو را می شکنند، هزاران قبر بی نام بی سنگ... چرا منتظریم پس؟

 
At July 1, 2007 at 12:35 AM , Anonymous Anonymous said...

در ابن لينک، نطق تاریخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه را بخوانید:
http://www.mossadeq.com/languages/farsi/mos-notghlaheh.html
و در اين لينک، پیام رادیویی دکتر مصدق بعد از ملی شدن صنعت نفت را با صدای خودش بشنوید:
http://aminrasooli.podomatic.com/entry/2006-08-09T17_06_21-07_00
این مطلب را هم بخوانید ببینید در مورد دکتر مصدق، نه داماد چرچیل و انگلیسیها، بلكه خودمان،چه می گوئیم:
این مصدق بد
بازشناسی چهره واقعی دکتر مصدق ، از نگاه سایت رجا نیوز : رانت خوار ، مرتبط با شبکه فراماسونی ، ارادتمند انگلستان ، مرید رضا شاه ، عوام فریب و فراری از مبارزه ، دشمن اسلام ، آخرین فردی که در جریان مبارزه برای نهضت ملی شدن صنعت نفت وارد شد ... ادامه در :
http://www.rajanews.com/News/?7432

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home