Tuesday, March 6, 2007

اندر باب همایش ام آی تیدر سفر آمریکا دوبار سعادت دیدار دکتر کاظم علمداری نصیب شد. یک بار در لوس آنجلس و در میهمانی خانم و آقای لیمونادی، دیگر بار در جریان کنفرانس آم ای تی. البته خانم نیره توحیدی و آقای علمداری از سر لطف، در همایش میزگرد روابط ایران و آمریکا در ایرواین هم حضور یافته بودند.

در جريان همایش ام آی تی، گفتگوهائی بين من و آقای علمداری رخ داد که از جنس مباحث عقیدتی و از سر علاقه مندی هر دو به اصلاحات بود. این نوشته را از آن جهت می آورم که گویا در مصاحبه خبرگزاری انتخاب با من، گفته هایم چنین تصویر کرده بود که آقای علمداری مخالف اصلاحات بوده اند و يا احيانا کسی در همایش ام آی تی جز بر اصلاحات مردمی سخنی گفته و نظری داشته است.

جناب علمداری در نامه ای به من اين نکته را توضیح داده اند. همان طور که در جوابشان عرض کرده ام. فارغ از اختلاف نظرهائی که بین هر دو انسانی وجود دارد، با احترامی که برای ایشان و نظراتشان قائلم لازم است که اگر گفته های من ايجاد چنین توهمی کرده است عذر بخواهم و آن را تصحیح کنم.

در جريان همایش ام آی تی، دو بزرگواری که از تهران آمده بودند و چند تن از مائی که در تحلیل مسائل ايران نرم رو تر هستیم با گروه اساتیدی که از آمریکا در همایش حضور داشتند اختلاف نظرهائی داشتیم، که طبیعی تر از این چیزی نیست و اصولا این نوع همایش ها به همین دلیل برپا می شود.

حالا که خانم مرتاضی یکی از حاضران در همایش در تهران به زندان اندرند، بر خود فرض می دانم احترامات خود را بابت نگرش فوق العاده واقع بینانه ايشان درباب مسائل زنان ايران ابراز دارم و از اين که من خطا کرده ام و بنا به توضیح آقای علمداری گفتگوئی در همایش نبوده که خبر از به در آمدن بعضی از زی اصلاح طلبی بدهد، خوشحالم. اين شادمانی را هم مدیون توضیح دکتر علمداری هستم.
این هم تنها عکسی که به یادگار دارم از بوستون و آخر همایش که از سمت چپ دیده می شوند" دکترعلیرضا رجائی ، پروفسور تیرمن، دکتر فاطمه حقیقت جو، دکتر مهرداد مشایخی ، خانم مرتاضی لنگرودی، ،مسعود بهنود، دکتر علمداری و فرخ نگهدار. در جلو تصویر هم فرزندی خوش کلام خانم حقیقت جو به هنرنمائی اندرست

<$I18NNumdeklab$>:

At March 11, 2007 at 7:18 AM , Anonymous Anonymous said...

چه بچه بامزه ای... خوش به حالش. از این سن شانس بودن در چنین جمع هایی را دارد. من همسن این که بودم دلم می خواست پادشاه جنگل شوم. گمان کنم علاقه ام به سیاست خودش را در لباس رسیدن به مقامات بالای جنگلی نشان داده بود.

 
At March 19, 2007 at 10:05 AM , Anonymous Anonymous said...

Dear Mr Behnoud
Coca Cola on the table is also so interesting. Former Confederation students and left islamists in MIT, all is because of reform in Iran. What bad job was boycotting election for avoiding more anti capitalist people come to the USA.VIVA Revolution down to capitalism. I am sure one day all North American and European will convert to Islam. All of us should try for strength the dialogue among civilization. Ba sepas az lotfetan Ali

 
At October 15, 2010 at 2:03 AM , Anonymous Anonymous said...

Anonymous . از خنذه روده بر شدم.نگهذار ذوب شده در سوسیالسم آن موقع مجو د در کنا ر دو بانوی یک زمانی ذوب شده در ولایت.همه با هم در کشور شیطان بزرگ امپریالیستی اون هم در MIT.نباید خندید؟

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home