Sunday, March 4, 2007

دخترها را رها کنید

خب هر دم از این باغ بری می رسد. چاره ای نیست جز این که اعتراض کنیم و معلوممان شود که مسوول این کار ها کیست. در شرایطی که فشار های بین المللی شدت گرفته است کیست که مغزش این چینن کار می کند که می توان در داخل هم سخت گرفت و به معلمان اجازه نداد حق بطلبند و به زنان هم. آن کس که این می گوید و چنین تصور امنیتی دارد که باید از فشارهای بین المللی بهر گرفت و اوضاع داخلی را هم سفت و محکم مهار کرد، دارای مغز کوچکی است که می توان گفت به همین نشانی است که کسانی می گویند جنجال اتمی ساخته شده است برای مهار داخل کشور.

الان که دارم این سطور را می نویسم خبرم هست که چند تا از بچه هایم را گرفته اند و در مینی بوس هم یکی از بچه ها دندانش شکسته است. البته که این ها حرفی ندارند که به محبوبه و زينب و مریم و پرستو بزنند، کجا در استدلال و منطق حریف بچه های ما می شوند. پس لابد زبان خشونت برایشان می ماند از لاعلاجی و از سر استیصال.

خبرم هست که این نام ها در مینی بوس برده شده اند
آمنه امینی، ژیلا بنی یعقوب،محبوبه عباسقلی زاده، محبوبه حسین زاده، سارا لقمانی، زارا امجدیان، مریم حسین خواه، جلوه جواهری، نیلوفر گلکار، پرستو دوکوهکی،زینب پیغمبر زاده، مریم میرزا، ساغر لقایی خدیجه مقدم، ساقی لقایی، ناهید کشاورز، مهناز محمدی، نسرین افضلی، طلعت تقی نیا، فخری شادفر، مریم شادفر، الناز انصاری، فاطمه گوارایی، آزاده فرقانی ،سمیه فرید، مینو مرتاضی، سارا ایمانیان

<$I18NNumdeklab$>:

At March 4, 2007 at 11:55 PM , Anonymous Anonymous said...

چه كنم دوستانم در بند ومن .....

 
At March 5, 2007 at 3:40 AM , Anonymous Anonymous said...

مدتی است که وقتی لیستی از اسمهای در بند و گرفتار میدهند دنبال نام های آشنا میگردم، دوستهای قدیمی و همکلاسی های دبیرستان و دانشگاه. این دفعه خوش شانس بودم که فقط دونفرشان توی این لیست بودند. چه خوب، نه؟

 
At March 5, 2007 at 10:35 PM , Anonymous Anonymous said...

http://kayhandabir.blogspot.com/

 
At March 6, 2007 at 2:23 AM , Anonymous Anonymous said...

من و تو حق داريم در شب اين جنبش،
نبض آدم باشيم

 
At March 11, 2007 at 7:21 AM , Anonymous Anonymous said...

مغزشان در حدی کوچک است که با ذره بین هم دیده نمی شود. باید با میکروسکوپ دنبالش گشت

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home