Wednesday, January 24, 2007

خرسندی آپ

رفته بودم استندآپ کمدی هادی یا به قول خودش خرسند آپ کمدی. چه شب خوشی گذشت . هم به نکته های شيرین که گفت و حاشيه های عالمانه که بر رفتار اجتماعی ما ایرانیان زد، هم به خوشی و شادمانی جمعی چند صد نفره در تالار اصلی دانشگاه لندن [سوآز] که به توضیح هادی موافقتش با برگزاری اين جلسه باعث شد که بهای ورودی کمتر از همیشه شود. اما به باورم این تعداد از جمعیت حاضر ورودی هر چه بود نمی گذشتند.

من در این چهار سال که به لندن اندرم، جز يک بار که در سفر بودم همواره استندآپ کمدی های هادی را رفته و دیده ام . و در جريان سير اين برنامه ها هستم. به باورم مدام دارد جاافتاده تر و به ذات اين نوع برنامه ها نزديک تر می شود.

برنامه دوشنبه متنوع ترينی بود که دیدم. هم در لحظه شورانگیزی حاضران را سورپريز کرد و راه داد و پرويز صیاد وارد صحنه شد. او را بیست و هشت سال است از نزدیک ندیده ام اما در جريانم که چه می کند و چه نظراتی دارد و چه می نویسد.صیاد یکی از استعدادهای مسلم حرفه نمایش است تئاتر و سینما و من از دور شاهد نزديک پنجاه سال تلاش مستمر وی بوده ام. رابرت حسین ایران است اما ما فرانسه قدردان نیستیم . باری با آمدن صیاد در نقش صمد آقا شوق جمعیت به فریاد کشید. تنوع دیگر برنامه حضور شاپی خرسندی بود. دختر موفق استندآپ کمدی در بريتانيا . که تازه ازدواج کرده و شوهر مربوطه هم به شو پدر زن مربوطه که هادی باشد وارد شد.

هادی وعده داد که برنامه ای مفصل از کمدی برای نوروز تدارک بیند. در این برنامه کمترين سهم را به مسائل سیاسی داده بود. به باورم این از زیرکی اوست که می داند به محض گفتن از سیاست به تنوعی که در نظرات سیاسی حاضران هست . تقسیم می شوند. چنان که با شوخی کمرنگی که هادی با پادشاه سابق و آسوده بخواب کوروش او کرد، شنیدم که کسی از اطراف خوشش نیامد.

<$I18NNumdeklab$>:

At January 27, 2007 at 12:38 PM , Blogger Unknown said...

nemidunam adami ba shakhsiate inchenini ke be hame tohin mikone va zarei adabo tuie harfash reaiat nemikone che khshamadani dare ke shoma hamishe inghad tarifesho mikonin

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home